มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard)

Banner PR TSEMS-67

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS) ดังนี้

  • กิจกรรมการอบรม (Online) มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS)
  • การขอรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS)

มาร่วมพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดงานที่ตอบโจทย์ผู้คนในปัจจุบันไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ข้อมูลการติดต่อสอบถาม💭
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
แผนก Business Excellence Section ฝ่าย Sustainable Development Service Department

  • คุณพรศิริ สุพัฒน์ โทร 0-2617-1727 ต่อ 213 : pornsiri@masci.or.th