องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจ ISO 26000 ตอนที่ 2

มาร์คแอนด์สเปนเซอร์เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้บุกเบิกที่มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยการนำแผน A ไปใช้เมื่อปี 2550 (ค.ศ.2007) เพื่อช่วยปกป้องโลกด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ลดของเสียและช่วยเหลือชุมชน แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์ ดังนั้น เมื่อปี 2556 (ค.ศ.2013) บริษัทจึงหันมาใช้ ISO 26000 เป็นแนวทางในการส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่เป็นธรรมตลอดทั้ง
ซัพพลายเชน

องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจ ISO 26000 ตอนที่ 1

ทั้งนี้ โดรนเชิงพาณิชย์ที่กำลังมีการศึกษานี้ทำการบินได้ช้า จึงเสียเวลาในการเดินทางซึ่งอเมซอนกำลังพัฒนาอยู่ โดยวางแผนให้โดรนสามารถบินในระดับสูงกว่าเดิมและบินได้เร็วประมาณ 95 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมทั้งพยายามหาวิธีทำให้เสียงของโดรนเบาลงด้วย