ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)

  1. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
  2. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
  3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
  4. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ มรท. 8001 (กรร.03) Download
  5. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย Download
  6. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download
  7. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download