ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

1. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
2. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ มรท. 8001-2553 (กรร.03) Download
3. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย Download
4. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย เริ่มใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2561 Download
        5.1 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย มีผลใช้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 Download