ภาวะโลกร้อนกับไวรัสโคโรน่า

ปัจจุบัน ผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโคโรน่ายังคงเกิดขึ้นเป็นระลอกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศจีน ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตลอดจนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ ด้วย

“โคเวิร์คกิ้งสเปซ” ออฟฟิศในฝันที่ทำให้ทุกบริษัทเติบโตไปด้วยกัน

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการใช้โคเวิร์คกิ้งสเปสร่วมกันมากกว่า 19,000 แห่งและมีสมาชิกมากกว่า 1.74 ล้านคน อุตสาหกรรมโคเวิร์คกิ้งสเปสกำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่สนับสนุนประสบการณ์ที่ดีของสตาร์ทอัพและฟรีแลนซ์ต่างๆ รวมทั้งเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่ (กรุงเทพมหานครก็มีโคเวิร์คกิ้งสเปซอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน เช่น HUBBA, Glowfish, Spaces, Regus, Too fast to sleep, Naplab, NestDots เป็นต้น)

จัดการนวัตกรรมให้มีประสิทธิผลด้วยชุดมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบจากการดิสรัพท์ของดิจิตอล บริษัทส่วนมากก่อตั้งขึ้นด้วยเงินร่วมทุนจำนวนมาก และอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสื่อและข้อมูล บริการรถรับส่งส่วนบุคคล และค้าปลีก บริษัทเหล่านี้ไม่เหมือนกับ hidden champions และตัวสำรอง เนื่องจากมองเห็นได้ง่ายมากและมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีรายได้มากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ