จัดการนวัตกรรมให้มีประสิทธิผลด้วยชุดมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบจากการดิสรัพท์ของดิจิตอล บริษัทส่วนมากก่อตั้งขึ้นด้วยเงินร่วมทุนจำนวนมาก และอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสื่อและข้อมูล บริการรถรับส่งส่วนบุคคล และค้าปลีก บริษัทเหล่านี้ไม่เหมือนกับ hidden champions และตัวสำรอง เนื่องจากมองเห็นได้ง่ายมากและมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีรายได้มากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ

ไอเอสโอปรับปรุงชุดมาตรฐาน ISO 80000

เรื่องราวของ “การวัด” มีความเป็นมาที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ กล่าวกันว่ามนุษย์รู้จัก “การวัด” ก่อน “การเขียน” เรารู้จักนับเลข และการใช้ดวงอาทิตย์บอกเวลา เรารู้จักนำวัตถุที่มีอยู่บนโลกนี้มาวัดความยาวและชั่งน้ำหนัก ต่อมา มนุษย์เราต้องการการวัดที่ดีขึ้น ศาสตร์ของการวัดจึงมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

ก้าวสู่อนาคตของเมืองที่ยั่งยืน

ISO 37101 เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรฐานที่อุทิศให้กับเมืองที่ต้องการพิสูจน์อนาคตที่ต้องการความยั่งยืนและยืดหยุ่น ซึ่งมาตรฐานนี้มีส่วนทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในข้อที่ 11 คือเมืองและชุมชนที่มีความยั่งยืน ซึ่งต้องการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ “วันสากลแห่งเมือง” ในปีนี้ด้วย

มาตรฐานพร้อมก้าวไปกับโลกของเอไอ

จากองค์กรความร่วมมือข้อมูลสากล (International Data Corporation: IDC) ระบุว่าภายในปีหน้า โครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทรานสฟอร์เมชั่นจะทำให้เกิดธุรกิจเอไอประเภทต่างๆ 40% และภายในปี 2564 (ค.ศ.2021) 75% ของแอพพลิเคชั่นธุรกิจจะมีการนำเอไอไปใช้โดยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นประมาณ 52.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เมืองแห่งอนาคตสร้างได้ด้วย “มาตรฐาน”

สิ่งที่เมืองสมัยใหม่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง ได้แก่ น้ำใช้ที่เพียงพอ การเข้าถึงน้ำที่สะอาดทั่วโลก ความสามารถในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้สึกของความมั่นคงและปลอดภัย

แนะนำ ISO 32000 มาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Adobe’s PDF version 1.7 ได้มีการนำมาพัฒนาเป็นมาตรฐาน ISO 32000 เมื่อปี 2551 (ค.ศ.2008) (ISO 32000 -Document management -Portable document format) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาชิกของกลุ่มงานของคณะทำงานวิชาการของไอเอสโอ ISO/TC 171/SC 2/WG 8 ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานก็ได้เริ่มพัฒนาข้อกำหนดซึ่งเพิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ข้อกำหนดสำหรับรูปแบบ PDF 2.0 ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ไอเอสโอรุกเรื่องมาตรฐานการกำกับดูแลองค์การ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ความสอดคล้องที่เข้มงวดในเรื่องมาตรฐานและเทคโนโลยีได้ช่วยให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) สามารถก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยุ่งยากต่างๆ มาได้และทำให้มั่นใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของความปลอดภัยรวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของการบินและการขนส่งสินค้า